HUR MÅNGA ÖVNINGAR PER MUSKELGRUPP ÄR LÄMPLIGT?

Hur många övningar du ska träna för att få maximal effekt varierar beroende på:
1. Vilka muskler tränar du samma pass. 
2. Val av övningar. 
3. Hur din kropp reagerar på övningarna – dagsformen.
4. Antal set.

Det är ju så att om du känner dig svag en dag men ändå gör ditt bästa tills du inte orkar mer så kommer du få lika mycket träningsvärk som den dagen du orkar mer och lyfter tyngre den dagen du känner dig stark. Allt handlar om att utmana muskeln och träna tills du tröttat ut den tillräckligt. Det är då musklerna växer sig starkare och större, och samma gäller antal övningar du väljer att göra. Du bör inte avsluta ditt pass bara för att du gjort klart dina övningar för jag anser om du fortfarande känner dig pigg så har du antingen vilat för mycket eller tränat för lätt och det kommer du på sikt inte bygga speciellt mycket massa på. Och du behöver inte träna lika många övningar per muskel om du tränar till exempel bröst och axlar tillsammans eftersom du tröttar ut axlarna när du tränar bröst, och du tröttar ut biceps när du tränar rygg. Många fördelar sina set x3 per övning men är det inget fel med att göra knäböj x6 set och hoppa över en annan övning, för mängden är densamma och ibland kan det nästan vara mer effektivt eftersom vilotiden mellan skiftet/bytet försvinner och intensiteten ökar.

Translate:

How many exercises you should train in order to get the maximum effect varies depending on:
1. Which muscles do you train the same passport.
2. Election of exercises.
3. How your body reacts to the exercises – time form.
4. Number of sets.

The fact is that if you feel weak one day but still do your best until you can not do more, you will get as much soreness as the day you have more energy and lift heavier the day you feel strong. Everything is about challenging the muscle and train until you fatigued it enough. That is when the muscles grow stronger and bigger, and the same applies to the number of exercises you choose to do. You should not quit your workouts just because you have completed your exercises because I think if you are still feeling energetic, you have either rested or trained too much too easy and it will eventually not build that much mass. And you do not train as many exercises per muscle if you exercise such as chest and shoulders together as you fatigue your shoulders when you train chest and you fatigue the biceps when you train back. Many benefits their set x3 per exercise, but there is nothing wrong with doing squats x6 set and jump over another exercise, the amount is the same and sometimes it can almost be more efficient because the rest time between shift / prey disappears and the intensity increases.

IMG_4295

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En tanke om “HUR MÅNGA ÖVNINGAR PER MUSKELGRUPP ÄR LÄMPLIGT?”