TVÅ FETTER JAG ANVÄNDER VID MATLAGNING

Det underlättar verkligen i skrivandet att få frågor att besvara och jag fick nyligen en fråga om vilket fett jag använder när jag steker och jag varierar mellan kokosolja och rapsolja, men för det mesta så steker jag utan. Man kan tro att det ska brännas fast men det gör väldigt sällan det, och när jag steker i ugnen så använder jag oftast bara bakplåtspapper.

FÖRDELAR OCH SKILLNADER:

Kokosolja

1. Kokosolja innehåller enbart mättat fett.
2. Kokosoljan ger en rund smak och arom.
3. Kokosoljan oxiderar inte förrän 180 grader men vitaminerna och mineralerna är mer värmekänsliga så lite försiktig bör man vara ändå.
4. Kallpressad och ekologisk kokosolja är bättre än varmpressad och raffinerad.
5. Innehåller MCT fettsyror som inte lagras i fettvävnaden utan omsätts som energi direkt till musklerna och levern istället – bra för viktminskning.

Rapsolja

1. Rapsoljan innehåller en högre del fleromättat fett och får därför en bra blandning av Omega-3 och Omega-6 – bra för hjärta och kärl.
2. Tillverkas naturligt här i Sverige (bra för miljön)
3. Tål höga temperaturer vid stekning m.m utan att näringsämnen blir skadade. (man ska dock aldrig steka så hett att det ryker av oljan)
4. Neutral i smaken, lite nötig.

Ingen av dem är bättre eller sämre utan jag tycker man kan använda båda eftersom de har lika egenskaper för olika funktioner i kroppen och inget ska uteslutas.

Translate:

 

It really helps in the writing to have questions to answer and I recently received a question on which the fat I use when I fry and I varies between coconut oil and rapeseed oil, but most of the time so I fry without. One would think that it will be burned solid but it does very rarely, and when I fry in the oven so I usually use baking paper.

ADVANTAGES AND DIFFERENCES:

coconut oil

1. Coconut oil contains only saturated fat.
2. Coconut oil provides a rounded taste and aroma.
3. Coconut oil does not oxidize until 180 degrees, but the vitamins and minerals are more heat sensitive so little care should be taken anyway.
4. Cold-pressed and organic coconut oil is better than hot-pressed and refined.
5. Contains MCT fatty acids are not stored in fat tissue without circulating as energy directly to the muscles and the liver instead – good for weight loss.

RAPE OIL

1. Canola oil contains a higher portion polyunsaturated fat and therefore a good blend of Omega-3 and Omega-6 – good for the heart and arteries.
2. Produced naturally in Sweden (good for the environment)
3. Resistant to high temperatures in frying mM without nutrients becomes damaged. (You should never fry so hot that it smokes of oil)
4. Neutral in flavor, slightly nutty.

None of them is better or worse, but I think you can use both because they have the same properties for different functions in the body, and nothing should be ruled out.

 

IMG_6680[1]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 tankar om “TVÅ FETTER JAG ANVÄNDER VID MATLAGNING”