Bröstförstoring och komplikationer

Komplikationer och rädslan inför dem i samband med bröstförstoring är såklart vanligt. Och rättfärdigat. Självklart kan efterföljande komplikationer alltid uppstå i samband med operation. Risker finns, och är lika stor i privat skönhetsvård som i landstinget. I många fall går komplikationer efter en bröstförstoring att förebygga och även behandla. Oavsett vilken komplikation som uppstår är det som i regel alltid kliniken och kirurgen som ansvarar för behandlingen du som patient kan tänkas behöva.

Du som patient bör, inför operation känna dig väl informerad om eventuella risker och komplikationer. Det är att föredra att få skriftlig information då det är lätt att glömma vad som informerats. Erbjuder inte klinken detta så gör din egen efterforskning. Glöm aldrig att du som patient också har ett ansvar.

Inför konsulation

Försök att komma förberedd, läs på nätet och ställ alla frågor du har om risker och komplikationer. Ju bättre förberedd du är desto lättare är det att ställa rätt frågor. Jag kan många gånger själv uppleva att det är svårt att komma ihåg att ställa alla frågorna, därför är det ett tips att skriva ner dem. Om möjligheten finns, maila gärna din operatör inför besöket med frågor du har. På så sätt kan ni tillsammans gå igenom dem och det är lättare för kirurgen att sätta sig in i din oro. Det kan också finnas annan personal på klinken som är väl informerad om risker och komplikationer, så fråga gärna dem också. Kirurgen har ofta ett tajt schema och för att du som patient skall få alla din svar behöver man ibland ta alternativa vägar.

Vanliga komplikationer vid bröstförstoring

  1. Infektion
  2. Blödning
  3. Kapselbildning och kontraktur
  4. Rotation

Infektion

Infektion som komplikation är det absolut vanliagste. Men också lätt för dig som patient att upptäcka och för klinkien att behandla samt förebygga. Inför operation duschar du som patient med ett bakteriedödande medel, det är för att huden skall vara så ren som möjligt. Under operation tvättas operationsområdet igen och i många fall ges du också en förebyggande antibiotikabehandling. Skulle en infektion uppstå, kommer den vanligtvis efter 3-5 dagar. Vanliga tecken på infektion som är bra att vara observant på är;

  1. Rodnad och varbildning från operationssår. Viss rodnad kring operationssåret kan du förvänta dig. Om rådnaden ökar i omfång eller om det kommer var från såret, kan det vara tecken på infektion.
  2. Feber. Den postoperativa febern är en del av läkningsprocessen och är helt normalt, men bör inte vara ihållande. Med feber räknas en temperatur över 38 grader. Efter operation ordineras du som patient vanligtvis paracetamol, vilket kan maskera en temperaturstigning. Var därför också uppmärksam på allmänt mående.
  3. Smärta. En smärta som är något annat än ömhet i brösten och känsla av att det är lite trångt under huden kan vara tecken på infektion. Smärtan att det är trångt under huden skall med tiden, vanligtvis 3 dagar, släppa vart eftersom. Känner du dig orolig, ta kontakt med klinken.

Blödning

Blödning i samband med, eller efter operation är ofta relativt ofarligt och lätt upptäckt. Jag själv råkade ut för en blödning i ena bröstet efter bröstförstoring, vilket åtgärdades av kirurgen som tömde sårhålan på blodet och ordinerade blodstillande läkemedel. Helt odramatiskt. Fördelen med en blödning är att du kan lätt se och känna den jämfört med tex. en infektion. Vanliga tecken på blödning är,

  1. Storleksökning. Oftast är det endast ena bröstet som får en blödning och då kan du lätt se om det uppstår en asymmetri.
  2. Smärta och hårt bröst. Samma sak gäller här, du kommer märka om det blir en förändring. Uppstår det en plötslig asymmetri ta direkt kontakt med din kirurg.

Kapselbildning och kontraktur

En kapsel bildas omkring allt främmande material som opereras in i kroppen och är helt normalt. I vissa fall kan kapseln bli hård och bröstet uppfattas därför som hårt. Drar kapseln också ihop sig skapas en kontraktur och bröstets form ändras. I de flesta fall lider du som patient sällan av att kapseln är där. Gör du det så kan det vara läge för ett implantatbyte. Nedan kan du se bröstimplantat där kapselbildning uppstått.

Patienten som tog ut sina bröstimplantat led inte av kapselbildningen. Men valde att ta ut dem av annan anledning.

 

 

Rotation

En rotation uppstår till följd av att bröstimplantatet lagt sig fel, vilket inte alltid upplevs så estetiskt tillltalande. Tycker du att bröstet ser ut som att det är upp och ner så kan det vara just en rotation. Den här komplikationen är vanligare med anatomiskt formade implantat (droppformade). Det finns också teorier om att implantatets yta, slät eller inte, kan påverka.

För att förebygga och minska risken för komplikationer gör vad du kan genom att vara påläst och ställa frågor, ha en nära kontakt med din kirurg innan- och efter operation, och sök vård i tid. Komplikationer går som oftast att åtgärda och det är onödigt att ha besvär om man inte behöver!

Dela gärna med er av era erfarenheter av bröstförstoring och komplikationer!
☺️

Länk- och lästips https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/plastikkirurgi/brostkirurgi-kosmetisk-komplikationer/

Ett svar på “Bröstförstoring och komplikationer“

  1. […] Är du medveten om riskerna med en operation och bröstförstoring? Även om det här är den vanligaste plastikoperationer som görs idag finns det risker. Läs här vidare om just det Bröstförstoring och komplikationer […]

Lämna ett svar