Hållbart entreprenörskap och arbetsliv

Förebygg stress.

Det som händer när vi blir stressade är att det går ett larm hos amygdala. Amygdala i sin tur sänder signaler till binjurarna som skickar ut adrenalin och kortisol som begränsar den del i hjärnan som heter hippocampus. 🧠Hippocampus är kopplad till pannloben där vi tänker. Stressen drar ner blodtillförseln i pannloben och vi får på grund av det svårt att tänka klart, välja tankar, lösa problem, reflektera mm. Det var en nödvändighet när vi levde på savannen och behövde fly från sabeltandade tigrar. Att sätta sig ner och reflektera eller välja sina tankar var förenad med livsfara. Idag i vår sociala miljö kan den sabeltandade tigern vara en tanke, ett sms, ett möte mm. 🐯

Så när vi som bäst behöver välja bra tankar kan vi inte göra det på grund av detta. Det vi behöver göra om stressen smyger sig på är att få amygdala att slappna av.
Det jag gör flera gånger om dagen för att få amygdala chill är att:
•Blotta halsen och sänka axlarna.
•Slappna av i tungan.
•Andas djupt genom näsan.

På det sättet får jag pulsen att gå ner och kan tänka klart.

Vi kan också proaktivt förebygga inlåsningen av hippocampus med endorfiner. Här är några sätt att skaffa sig stressförebyggande endorfinrus:
•Kroppskontakt med någon vi tycker om i 20 sekunder.
•Skratt.
•Massage.
•Träning.

Hur stressar du ner?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.